– Tyvärr är vi i Sverige dåliga på att nyttja möjligheterna, säger Arya Honarmand, MSB, som är sekonderad på Echo.

Echo, EU-kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd, avsätter varje år 7,2 miljoner euro för projekt, halv summan vardera till förebyggande arbete och förberedande av insatser.

 

Biljana ZuberHuvudkravet för att få ett projekt godkänt är att två länder medverkar och att det avslutas inom två år. EU betalar ut max 75 procent i bidrag, eller 500 000 euro per projekt.

– Det är en bra möjlighet att få hjälp att genomföra projekt. Området är brett och budgeten hygglig, säger Biljana Zuber.

 

Under åren 2007-2013 har 40 förebyggande projekt genomförts. I elva av fallen har ansvarig organisation kommit från Italien. Sverige har genomfört tre projekt. Under samma tid har 36 förberedande projekt slutförts. Italien har stått för sju, Sverige för ett.
– Nästan vart tredje förslag kommer från Italien, därför får de också flest projekt. Ju fler ansökningar, desto större chans till fler godkända projekt, säger Biljana Zuber, som är ansvarig för programmet.

 

Pengar till förebyggande insatser ges inte för att bygga skydd eller liknande.  Det handlar om att öka och sprida kunskap teoretiskt, utveckla resilienta strategier, ta fram riktlinjer.
– Förberedande insatser handlar mycket om kapacitet att klara katastrofen, inte bara på egen hand utan även hur man tar emot hjälp, säger Biljana Zuber.

 

Riskbedömning och kostnad-nytta har varit vanliga inriktningar för projekt på senare tid.
Kan det vara svårt att skilja på vad som är förebyggande eller förberedande?
– Ibland kan projekt platsa inom båda områdena. Det viktigaste är att de sökande vet vad de själva vill uppnå och att de kan definiera var projektet hör hemma. Men det går inte bara att ha en idé, vi finansierar inte idéer. Det enkla rådet är att hitta en bra partner och skriva ett bra förslag med tydliga syften och mål.


Vem eller vilka kan söka bidrag?
– I princip alla utom privatpersoner. Även företag kan lämna in projektförslag.

 

I början av året informerar EU-kommissionen när det är dags att ansöka. Presentationen videosänds och kan följas på nätet. Intresserade har två månader på sig att lämna in ansökan.
En myndighet, kommun, organisation eller ett företag i Sverige som vill ansöka om projektpengar gör det direkt till EU.
– MSB är EUs kontaktmyndighet i Sverige. Men de som ansöker behöver bara informera MSB att ansökan är inskickad. MSB meddelar sedan till EU att man är informerad om förslaget. MSB bör ta ansvaret att informera att möjligheten att ansöka finns, något som tyvärr inte görs för tillfället, säger Arya Honarmand.

 

Han tror att en del kanske ser ett merjobb i att söka EU-pengar och att det blir ett hinder.
– Kanske bör man involvera ekonomiskt ansvariga i organisationen i arbetet. De ser nog i högre grad fördelarna med att ansöka.

 

Utöver de 7,2 miljonerna euro har kommissionen även avsatt 1 miljon vardera för projekt inom förebyggande och förberedande till länder utanför unionen. Det kan vara angränsande länder eller länder som är på väg att bli EU-medlemmar.
Det finns även en pott för projekt som initieras av EU. Anbud begärs in från intresserade arrangörer. EU står för hela kostnaden och äger också slutresultatet.