I studien konstateras att en tidigare vanlig dödsorsak raderats genom idogt förebyggande arbete, och man hänvisar till att föräldrar har bättre uppsikt samt att användande av flytväst blivit regel.

Totalt dog 106 barn genom drunkning under tioårsperioden, 96 av dem bedöms vara olycksfall.

Från studien kan också noteras:

Drunkning vid badplats var vanligast. 31 barn drunknade vid badplatser och 7 vid simbassänger.

Bland förskolebarn, 0-6 år, är drunkning vid pool/trädgårdsdamm nästan lika vanligt som vid badplatser.

Analys visar att risken för drunkning vid pooler minskar med 75 procent om det finns inhägnad.

Hos ungdomar från 13-17 har alkohol varit bidragande orsak vid 40 procent av drunkningarna.

1998 hade 58 procent av landets skolor simundervisning, 2005 hade siffran ökat till 72.

Barn från Mellanöstern är kraftigt överrepresenterade i drunkningsstatistiken. Detta anses kunna bero på att familjer från dessa länder har dålig simkunnighet och svaga kunskaper om säkerhet vid vatten.

För 100 år sedan drunknade nästan 1 000 personer varje år, över 20 procent av dem var 0-10 år. Numera drunknar drygt 100 personer varje år och andelen drunknade i åldern 0-10 är nere i dryga två procent.

MSB har genomfört studien i samarbete med Karlstads universitet och varje enskilt fall har granskats.