Öckerös nya fordon används på två av kommunens öar. Det här är försett med släckutrustning.

Öckerös nya fordon används på två av kommunens öar. Det här är försett med släckutrustning.

– Det började egentligen med en diskussion hos örådet på Kalvsund. Våra brandmän sprang med cykelkärran ner till färjan. På kärran låg den skadade på en bår. Regnade det fick brandmän ha paraply i näven. Örådet var inte helt nöjt med utryckningsfordonet, berättar Erling Eriksson, riskhanteringsenheten.

Förhållandena på öarna med totalt drygt 300 invånare är speciella. Bilfärja går bara en dag i veckan, i övrigt är det personfärjor. Det innebär att ambulanssjukvårdare vid larm får lämna ambulansen på fastlandet och åka med färjan ut för att hjälpa den skadade och med färjans hjälp föra denne till ambulansen. 
 
I akuta fall landar ambulanshelikopter på öarna.
Räddningsvärnen har haft fordon för utryckning. Men nu har man fått bättre resurser för att hjälpa nödställda och klara transporter på Kalvsunds och Grötös trånga vägar.

– Vi hittade konceptet i USA där det används för skogsbränder, säger Erling Eriksson.

Kommunen har till respektive värn investerat i en sexhjulig Polaris som har byggts på med hytt. Fordonet kompletteras med två släpvagnar. Ena vagnen är försedd med ambulansbår och sjukvårdsutrustning. Den andra med släckutrustning, exempelvis 400 meter slang. 
 
Det gamla räddningsfordonet.Fireexpress och en vattentank på 400 liter finns monterat på själva fordonet samt att en motorspruta kan kopplas efter.

Total investeringskostnad för fordonen med vagnar och utrustning ligger på 700 000 kronor, 200 000 bidrar Sahlgrenska universitetssjukhuset med.