Margareta Wahlström, FNMargareta Wahlström, FNs generalsekreterares särskilda representant för katastrofriskreducering, gav en ganska pessimistisk bild av utvecklingen.


Hon leder arbetet med FNs ramverk, The Hyogo Framework for Action, vars mål är att reducera förluster i människoliv, ekonomi och miljö till följd av katastrofer.
– Eftersom ekonomisk tillväxt och risk följer varandra med stor precision has ostasien haft den snabbaste riskackumuleringen. Trots det fanns tecken på att man där faktiskt lyckats bryta kurvan. Ända tills Filippinerna inträffade som visade att trots varnings- och evakueringssystem spelar den mänskliga faktorn spratt när det gäller tilltron till tekniska system. Jag hoppas att detta statistiskt inte bryter den positiva kurvan, för överallt annars utom i USA fortsätter antalet människor som omkommer i katastrofer att stiga.


De ekonomiska riskerna är i brant stigande och beror på strukturen för hur vi organiserar våra samhällen.
– Det är vår sårbarhet och utsatthet i kombination som gör att kostnaderna stiger. Det som hände i Thailand och Japan blev en väckarklocka även för de privata verksamheterna, hur otroligt beroende man är av den globala ekonomiska verksamheten. I den privata sektorn ser man inte katastrofer som en risk. Vi måste presentera den här typen av risker i förhållande till företagsamhetens intresse av att investera.


Det saknas förståelse för hur mycket pengar katastroferna kostar medborgarna, vad den enskilde betalar via skattsedeln eller direkta förluster. Det är regeringarna som får ta kostnaderna eftersom försäkringsbolagen inte är intresserade, premierna skulle bli för höga.
– På det ekonomiska området har jag inte så goda nyheter, tvärtom, vi ser en snabbt accelererande förlustkurva, säger Margareta Wahlström.