Södertörn består av tio kommuner och i sju av kommunerna upphandlades enbart rengöringen, brandskyddskontrollen togs hem i egen regi. Ett skäl är att undvika jävsituationer.


– Det är bra att ha rengöring och brandskyddskontroll åtskilt, säger brandchef Lars-Göran Uddholm.


Södertörn en av de kommuner som haft problem med att den tidigare entreprenören konkurrerar på ett, som Lars-Göran Uddholm uttrycker det, osnyggt sätt.


– Kunden förstår inte att erbjudandet inte kommer från kommunen. När vår avisering sedan kommer ringer kunden och säger: jamen vi sotade ju för ett halvår sedan. Då ger vi dem en tillfällig annan behörig sotare-dispens. Vi kan inte börja bråka med kunden, däremot blir det en smäll för vår entreprenör som inte får betalt, säger Froukje Bouius, jurist Södertörn.


En annan del av problemet är kontrollboken. Den gamla entreprenören behöll den och Södertörns försök att få ut den via kronofogden misslyckades.


– För att få koll på läget har vi krupit till korset och ansökt om medlemskap i Skorstensfejarmästarnas riksförbund för att få tal del av programmet Sot 2000. Och när fienden söker medlemskap blir det liv i luckan kan jag lova, berättar Lars-Göran Uddholm.


Storgöteborg går samma väg och tar hem brandskyddskontrollen från 2016.


– Fördelarna vi ser med att dela på sotning och brandskyddskontroll är att kunna kontrollera, följa upp och få bra styrning på verksamheten. Samma juridiska person ska inte kontrollera sin egen verksamhet. Med brandskyddskontrollen i egen regi finns också en koppling till tillsynsverksamheten och möjligheten att förelägga, säger Marie Caldenby, jurist vid räddningstjänsten Storgöteborg.