– Vi är jätteglada för att vi fick så många kvalificerade sökande, säger Maya Stål Söndergaard, produktionschef i Räddningstjänsten Syd.


Hon syftar både på det totala antalet sökande, 93 stycken, och på det faktum att hela 15 av de sökande var kvinnor.


Annars brukar det heta att ”det inte finns några kvinnor att anställa”.


– Uppenbarligen finns de ju, säger Maya Stål Söndergaard.


Flera av de rekryterade tar snart examen på utbildningen Skydd mot olyckor, SMO. Ett fåtal kommer från fasta anställningar i räddningstjänster på andra håll i Sverige.


Sedan början av 2011 har Räddningstjänsten Syd bedrivit det MSB-finansierade projektet En brandstation för alla. Projektets syfte är att uppnå en jämställd arbetsplats utan diskriminering och med jämn könsfördelning.


Ett delmål är att tre av fem arbetslag i Lund ska bestå av minst 40 procent kvinnor, vilket brukar betraktas som gränsen för numerär jämställdhet.


– Nu kommer vi att uppnå det, säger Maya Stål Söndergaard.


De rekryterade är alla utbildade brandmän. Majoriteten har gått SMO och några har gått äldre eller likvärdiga brandmannautbildningar.


Maya Stål Söndergaard är mycket nöjd med att organisationen tydligen är en attraktiv arbetsplats.


– Det marknadsföringsarbete som vi har bedrivit de senaste åren har gett resultat.


Marknadsföringen har bedrivits direkt mot dem som studerar vid SMO-utbildningen och också genom jobbsökarmässor, yrkesinformation till gymnasieskolor samt prova-på-dagar.


Maya Stål Söndergaard tror att det sätt som organisationen tar hand om de nya också spelar roll för dragningskraften.


Nyanställda brandmän får en mentor. I höstas började Räddningstjänsten Syd erbjuda mentorer också åt de SMO-studerande som gör sin LIA-praktik på räddningstjänsten.


När projektet En brandstation för alla startades var det en uttalad strategi att placera alla nyanställda kvinnor på samma station, i Lund. På den punkten har organisationen blivit mer flexibel.


– De flesta nyanställda kvinnorna kommer att placeras i Lund, men inte alla. Det går inte att ha så många nya på en enda station.


Att så många som 21 har rekryterats förklaras med en viss överanställning.


– Vi tillämpar utökad grundbemanning. Nästa år väntar en del pensionsavgångar och en del föräldraledigheter.


Av de 21 nyrekryterade blir 18 heltidsanställda och tre får timanställning.


Introduktionen kommer att starta i februari.