Rakelarbete i Kronoberg

Kronoberg försöker i samarbete med Jönköpings län ta ett helhetsgrepp på Rakel.  Men hur mycket kommuner och länsstyrelser är beredda att satsa på radiokommunikationssystemet vet inte Joakim Karlsson och Lars-Peder Johansson. Foto: Per Larsson

 

– Alla tror på det här nu. Men jag trodde resan skulle vara lättare, säger Lars-Peder Johansson, beredskapshandläggare på länsstyrelsen i Kronoberg.

Joakim Karlsson, ställföreträdande räddningschef i Värends räddningstjänst, och Lars-Peder Johansson, kavlade förra året upp ärmarna för att dra igång arbetet att införa Rakel i länet.

I samarbete med Jönköping togs ett brett grepp över länen. Kommuner, länsstyrelser, polis, landsting och SOS-Alarm involverades.

Stormarna Gudrun och Per och översvämningar har gjort smålänningarna vana att lita till varandra. Det var därför naturligt att även Jönköping kom med i Rakel-projektet, även om länet finns i en senare utbyggnadsetapp.
Räddsam-F har gjort Jönköping till en förebild i förmågan att samarbeta över gränserna.

– Skillnaden i arbetet med Rakel är att Kronoberg haft tillgång till nätet i 1,5 år och måste komma igång. Vi har just börjat med programmering och är än så länge inriktade på blåljusmyndigheterna, säger Kurt Lindberg, försvarsdirektör i Jönköping.

Kronoberg ska klara samverkansledning efter halvårsskiftet. Från i höst räknar Värends räddningstjänst, som täcker Växjö och Alvesta, att använda systemet i operativ ledning.

Intresset för Rakel har fått hjälp av det faktum att Sverige tar över ordförandeskapet i EU 1 juli. I september hålls ett ministermöte om fiske- och jordbruksfrågor i Växjö.

Kronoberg och Jönköping jobbar brett för att Rakel ska bli så effektivt som möjligt. Men ännu har ingen kommun sagt hur den vill använda Rakel, inte heller lagt fast någon plan.

– Kommunerna har en massa olika viljor och det måsta man förstå. Det är skillnad mot polisen som kan ta beslut för hela landet om Rakel, säger Lars-Peder Johansson.

Ljungby kommun tvekade att skaffa terminaler till kommunledningen, men efter kompletterande information beslutade man att även den skulle utrustas.

Alla kommuner i Kronoberg kommer som miniminivå ha Rakelterminaler i kommunal ledning och i räddningscentraler. Det ska vara infört 1 juli.

– Men varken i kommuner i stort eller inom räddningstjänster finns något beslut om brett införande. Det beror nog dels på att det inte finns någon erfarenhet att luta sig mot, dels på att det kostar en del. Och vi vet att kommunerna inte har sötebrödsdagar framför sig, säger Joakim Karlsson.

Värends räddningstjänst förhandlar med MSB om ett pristak där fler apparater inte förändrar kostnaden.

– Pristak är oerhört viktigt för att få med kommunerna. Rakel finns med i diskussionen när man pratar nya trygghetslarm eller nästa teknikbyte. Men tro inte att kommuner slänger ut fungerande system för att ansluta bred kommunal verksamhet till Rakel, säger Lars-Peder Johansson.

Älmhults kommun försöker titta vidsynt på Rakel och diskuterar teknikändring inom äldreomsorgen.

– Jag är besjälad av tanken att använda Rakel i kommunen. Det viktiga för mig är att vi kan använda systemet i vardagen, annars blir det inte använt i kris heller, säger kommunens säkerhetschef John Fritsch.

Jourer inom teknik, hemtjänst och miljö ensamarbetare som vaktmästare ser Fritsch som tänkbara Rakelanvändare. Att kommunens ledning använder systemet anser han självklart.

– Intressant är också att kunna koppla Rakelapparater på exempelvis vattenpumpar och att de larmar om pumpen stannar. Jag har inte sett funktionen, men den ska finnas.

Kurt Lindberg önskar att Rakel kan kombineras som mobiltelefon till rimligt pris.

– Det får inte kosta 250 000 som det ryktas. Finns inte en chans att Aneby kommun handlar sådana telefoner. Positionering på apparaterna är också intressant från kommunal synpunkt, exempelvis för att veta var hemtjänstpersonalen befinner sig.

Ola Siljedahl är Rakel-expert hos Rikspolisstyrelsen och placerad i Värnamo. Han tror Jönköping och Kronoberg får lättare än de flesta att göra något bra av Rakel.

– Här har vi efter de stora olyckor som inträffat lärt oss samarbeta den hårda vägen. Dessutom är Räddsam-F en unik sammanslutning. Här blir det väldigt lätt att applicera Rakel.