Det sägs i en uppföljning av räddningsinsatser efter brand som MSB gjort. I studien har 119 personer som råkat ut för bostadsbrand telefonintervjuats.

Av resultaten framgår bland annat:

95 procent bedömde att de fått mycket bra/ganska bra bemötande från räddningstjänsten

69 procent bedömde att räddningstjänsten på ett mycket bra/ganska bra sätt klarat av att släcka branden


Medan bemötande och omhändertagande får högt betyg är det sämre med släckningen. 7 av 10 tycker att det var mycket bra/ganska bra, vilket innebär att 3 av 10 anser att det var varken bra eller dåligt/ganska eller mycket dåligt. Resultatet kommenteras med att räddningstjänsten behöver bli bättre på att hantera bränderna och/eller kommunicera vad de gör och varför resultatet blir som det blir.

 

Andra reflektioner som görs är:

Olja och smör som fattar eld – det måste finnas lösningar på detta problem.

Nästan hälften gjorde inga egna insatser för att begränsa branden – hur kan förmågan förbättras?

Drygt hälften vill inte ha information eller utbildning av räddningstjänsten – varför?