Regionbildningar i olika former har utretts flera gånger, bland annat rörande länsstyrelser och landsting. Men förändringarna har uteblivit.
2015 förvandlas 21 polismyndigheter till en nationell myndighet. Samtidigt delas verksamheten in i sju regioner.


- Om det funnits regionbildningar att följa hade vi gjort det. Men det gjorde det inte och därför fick vi hitta lösningen själva, sade Thomas Rolén, ansvarig för polisutredningen, på ett seminarie i Kista.


Förutom de tre storstadsregionerna finns ytterligare fyra regioner i polisens modell. Enligt Rolén har Åklagarmyndigheten beslutat ta efter och Migrationsverket visar intresse för organisationsformen.
Kan polisens lösning komma att bilda norm för regionbildande?
- Jag tror polisen kommer att sätta någon form av de facto-standard, sade Helena Lindberg, generaldirektör vid MSB.


- SKL vill jobba med större strukturer. Det här handlar inte bara om sjukvård utan även kollektivtrafik, sade Hans Karlsson direktör för vård och omsorg på SKL.


Karlsson ansåg dagens gränsdragningar, exempelvis länsgränser, är hämmande för verksamheten.
- Vi är för präglade av organisationsscheman i stället för att se flödesscheman. Svensk helikoptersjukvård skulle exempelvis må bra av en nationell lösning.


Men vad händer med nya organisationsformer om tillväxten i samhället tar andra vägar?
- Näringslivet är expert på att ändra efter behov, för staten är det svårare.  Men i dag är det nog viktigt att det görs något, att någon tar täten. Blir det inte bra får man göra om, sade Ulf Petersson, chefsanalytiker på Saab Group.


Han framhöll inledningsvis vikten av att samhällets säkerhetsarbete tar mer intryck av den ekonomiska världen.
- Trygghetssystemet är beroende av att det globala försörjningssystemet upprätthålls. Avgörande för att klara påfrestningar är ökad produktivitet. Vi måste investera i resiliens snarare än i säkerhet, sa Petersson.


Cheferna för Försvarsmakten, MSB, Trafikverket och Riksbanken borde ha ett intimt samarbete, ansåg Petersson.
- De har gemensamma flödesintressen.

 
Helena Lindberg poängterade vikten av att organisationer bottnar i sitt eget ansvar och förstår andras uppgifter.
- Vi är beroende av varann och behöver arbeta mer i nätverk, förstå hur vi säkrar flöden. Och mycket av det som håller oss uppe finns i privata näringslivet. Vi försöker få med elförsörjare i våra övningar, hur ska vi klara oss om de inte är med oss när något händer? sade Lindberg.