Göran ÅgrenDet säger strålningsforskaren Göran Ågren, Försvarsmakten, som anser att proportionerna gått förlorade efter händelserna i Japan.

 

– Fukushima en katastrof kanske innanför stängslet och närområdet, i resten av världen är det en händelse. Man måste hålla proportionerna rätt, man glömmer alla tiotusentals offer för tsunamin för ett fåtal akuta skador och att några drabbats av strålning och ökad risk att få cancer. Det har tappat alla proportioner.

 

Göran Ågren tror att en förklaring till alarmismen är att strålning är osynlig och lätt att mäta.

 

– Vi kan mäta doser långt under vad som är farligt för människan. Problemet är att man inte hinner förklara riskerna på en presskonferens.

 

– Samer och jägare är de grupper som drabbades mest efter Tjernobyl och är otroligt oroliga, men när man fått prata med dem en kvart inser de att det här är inte så mycket att bry sig om. Man mår sämre av att oroa sig.

 

Han understryker att man inte ska utsätta sig för strålning, men svårigheten är att kommunicera riskerna. Vad betyder en lite ökad risk?

 

– Varje år dör det 20 000 människor i cancer i Sverige. Efter Tjernobyl räknar man med en ökning av kanske 300 cancerfall på 50 års sikt – och vi kan inte ens säga vilka fall det är.

 

För den enskilde är risken liten men för populationen som helhet kan man göra beräkningar på ett förväntat antal extra dödsfall. Den grupp i Sverige som påverkas mest av Tjernobylolyckan är samer.

 

– Om de fortsatt att äta renkött som de gjorde innan Tjernobyl skulle de komma upp i – inte farliga – men ändå cesium-nivåer som gör att de bör fundera på åtgärder. Nu gör de inte det tack vare stödutfodring av renar.