– De når snabbt ut till sina kommuner och vi får snabb respons tillbaka. Det har blivit en kortare väg för att utveckla arbetet, säger Marianne Stålheim, MSB.

MSB hade tidigare ett 40-tal brandorsaksutredare i landet engagerade för att genomföra brandutredningar.

 

2011 ändrades upplägget och ett treårigt projekt startades med 14 regionala samordnare, anställda på 25 procent, som tog hand om varsin region som stöd för att utveckla arbetet med olycksundersökningar.

 

Satsningen har utvärderats av Mona Pütsep, MSB. Hon konstaterar, efter intervjuer med 22 kommunrepresentanter, att det finns förbättringsområden men att projektet i huvudsak fungerat bra och fått viss önskad effekt.

– Uppfattningen är att det görs fler undersökningar och att genomförda utbildningar ökat kompetensen, säger Mona Pütsep.

 

De 14 samordnarna har lyckats bra med att nå till kommunerna i sina regioner. Många anser att fler kommuner gör olycksutredningar och även att utredarna blivit fler. Fortsatt stöd behövs framförallt i mindre kommuner som ofta har sämre resurser att göra egna utredningar.

Samordnarna anser att de får bra stöd av MSB för att utveckla undersökningsarbetet i kommunerna, samtidigt pekar de på framförallt tre områden som behöver utvecklas:

  • Databas med olycksutredningar och enkla sökvägar
  • Fler vägledningar om hur specifika olyckor ska utredas
  • Nationella analyser från inkomna olycksutredningar

– Det här är sånt vi jobbar med. Analyser kommer. Vi har utsett olika olycksteman som ska analyseras. Vägledningar kommer kontinuerligt, vi har pytsat ut några under året. En databas ligger med i vår planering, men har skjutits upp av ekonomiska skäl när annat prioriterats, säger Marianne Stålheim.

 

31 juli har tre år gått. I utvärderingen konstateras att det är kort tid för ett projekt av den här omfattningen. Mona Pütsep anser att arbetet bör fortsätta, kanske i tre år till.

– Det låter rimligt, klart är att det behövs mer tid. Och det är inte bara kommunerna som vill ha en fortsättning. Även representanter från Trafikverket och Polisen har hört av sig. De har konstaterat att den här satsningen underlättat för att hjälpa varandra i utredningar, kontaktvägarna har blivit snabbare, säger Marianne Stålheim.

 

20 av 22 kommunrepresentanter har också svarat att de vill att arbetet fortsätter.

Under 2012 genomfördes 1 290 fördjupade olycksundersökningar – insatsrapporten räknas som en enkel olycksundersökning – i landet. 187 av dem skickades in till MSB som speciellt intressanta.