Prissänkningen finansieras ur krisberedskapsanslaget där också pengar öronmärks för samverkan.

Staten ersätter kommunerna för uppgifter de har enligt lagen om extraordinära händelser och höjd beredskap. Det handlar om cirka 290 miljoner kronor om året.

 

MSB och SKL har tecknat en ny kommunöverenskommelse som gäller från 1 januari 2014.

En del av innehållet i nuvarande överenskommelse är inte längre relevanta och justeras eller plockas bort.

I stället inrättas från nästa år ett samverkanstillägg  på  totalt 74 miljoner och som initialt gäller 2014-2018.

 

Summan fördelas i två potter:

  • 37 miljoner går till att sänka priset på Rakel-abonnemang med 3 500 kronor för att stimulera anslutning. Kostnaden blir 6 000 per abonnemang.
  • 37 miljoner är samverkansersättning för stimulera samverkan mellan kommuner och andra aktörer.

 

Samverkansersättningen ställer krav på att förberedelser för extraordinära händelser, utbildning och övning med mera ska ske i samverkan.

Kommunerna får 2,10 kronor per invånare. 44 kommuner i de tre storstadsregionerna har utökade krav om samverkan och får i stället en schablonersättning.

MSB följer upp att pengarna används på rätt sätt, normalt via länsstyrelserna, och kan fatta beslut om reducerad ersättning om så inte skett.

– Överenskommelsen innebär tydligare mål, mer fokus på samverkan och bättre uppföljning vilket är en bra grund för att utveckla kommunernas krisberedskap, säger Helena Lindberg, generaldirektör på MSB.

 

Priset för Rakel  gäller från 1 januari i år, har fastställts även för övriga abonnenter som inte berörs av överenskommelsen med SKL. 
Landstingen betalar 7 500 kronor under 2013, kommersiella bolag och statliga myndigheter som inte har Rakel reglerat i regleringsbrev betalar tills vidare 9 500 kronor.