– Kommunledningen var positiv och förstod allvaret, säger Anders Collman, räddningstjänsthandläggare på länsstyrelsen i Kalmar.

För några år sedan sparades deltidsstyrkan i centralorten, kvar fanns 1+4 på heltid.

– Räddningschefen var bekymrad, man klarade att bemanna höjdfordonet först efter en halvtimme när kårer från andra orter anslöt.

Vid länsstyrelsens tillsyn i början av året, där man jämförde likvärdigt skydd i andra kommuner, konstaterades framförallt att just höjdfordonet behövs. Nu har kommunen lämnat ett förslag som länsstyrelsen godkänner.

En dagtidsbrandman anställs. Dessutom går 14 heltidsbrandmän in som deltidare och larmas via SMS. De svarar på fråga om de kan rycka ut och får sen bekräftelse om de ska ansluta. Dagtid behövs ytterligare en man, övrig tid två, för att klara bemanningen av höjdfordonet.

– Vi tycker förslaget är bra. Vid större händelse kan de dessutom plocka in flera via sms.