MSB vill förtydliga budskapet om vad som krävs av kommunerna och vad som bör vara med i ett handlingsprogram kopplat till Lagen om Skydd mot olyckor. Boken har ett modernt och uppdaterat synsätt på systematiskt säkerhetsarbete och syftar till att fungera som stöd i arbetet med att ta fram och uppdatera LSO inför den nya mandatperioden.

 

För att förankra texten ”i det verkliga livet” innehåller vägledningen  dessutom  exempel på hur  kommuner arbetar i sina olika verksamheter.

Från 1 januari 2011 finns föreskrifter som reglerar redovisningen av risk- och sårbarhetsanalyser. Vägledningen för risk och sårbarhetsanalyser är dock mer ett stöd i arbetet, inte reglerande och berör således inte föreskrifterna i någon större omfattning.

 

Genom ett systematiskt arbetssätt ger analyserna myndigheter och organisationer ökad kunskap för att både förebygga och förbereda sig inför kriser. Målet är också att uppnå en helhetssyn på riskhantering exempelvis genom att samordna risk- och sårbarhetsanalyser med de riskanalyser som genomförs i enlighet med kraven i Lagen om skydd mot olyckor.