Samö Fokus är ett nytt övningskoncept som utgår från och följer upp brister i de stora nationella samverkansövningarna Samö för att stärka erfarenhetsåterföringen. Den senaste, Samö-KKÖ 2011, var en kärnkraftsövning.

 

– I målutvärderingen av Samö-KKÖ konstaterades att det brast i förmågan att kommunicera och därför koncentrerar vi oss i Samö Fokus på kriskommunikation, säger Erik Richardsen, MSB, projektledare för övningen.

De övergripande målen med övningen är att aktörerna ska ha förmåga att kommunicera samordnat till allmänhet och medier och kunna använda sociala medier i sitt kommunikationsarbete.

 

Det har visat sig att lärande från övningar är svårt och syftet med Samö Fokus är att se om myndigheter och andra övade lärde sig något av Samö-KKÖ. Den allmänhet som deltagit i tidigare övningar har spelats av frivilliga, studenter eller annan personal som jobbar med samma frågor inom krisberedskap.

– Problemet med den frivilligheten är att vi får en sned ålders- och könsfördelning med människor som är mer intresserade av frågorna än allmänheten i stort. Ett av målen i Samö-Fokus 2014 handlar om kommunikationen som går ut till allmänheten och för att kunna bedöma den på ett så verkligt sätt som möjligt kommer vi att för första gången göra ett urval från ”riktig” allmänhet, säger Sofie Ivarsson, MSBs övningsenhet.

 

För urvalet tar man hjälp av Statistiska centralbyrån för att bjuda in 2 000 personer i åldern 20-79 år till en panel som kallas allmänhetsnätverket. I Samö-Fokus återanvänds scenariegrunder från Samö-KKÖ vilket innebär att övningen utspelar sig kring en fiktiv olycka i kärnkraftverket i Oskarshamn.

– Urvalet ska vara representativt för Sveriges befolkning och de kommer att indelas i två grupper. De som bor i Kalmar län och de som bor i övriga riket för att se om man uppfattar kommunikationen olika beroende på om man bor nära kärnkraftverket eller inte. Vi kommer även att titta på om man uppfattar kommunikationen olika beroende på t ex hur gammal man är, vad man jobbar med eller om man är man eller kvinna.

 

Allmänheten kommer att kunna följa övningen hemifrån genom en särskild övningswebb som förutom traditionella nyhetsmedier även innehåller bloggar och sociala medier.

Vid ett antal tillfällen under dagen får deltagarna i allmänhetsnätverket svara på några enkätfrågor om hur man uppfattar kommunikationen.

Övningen äger rum 15 maj och i slutet på mars kommer inbjudan till allmänheten att gå ut.

– Det är första gången vi bjuder in ”riktig” allmänhet genom ett statistiskt urval och ger dem en chans att påverka hur myndigheter ska jobba med krisberedskap. Det är unikt, säger Sofie Ivarsson, MSB.