– Modellen underlättar att komma igång och innehåller bland annat en samverkansanalys för att ta fram alla man har behov av att samverka med inom en region, säger Niklas Andrén, verksamhetsansvarig för ledningsplatser på MSB.

Många har tyckt installationen varit svår, inte minst att ta fram talgrupperna.

– Modellen har ett tiotal talgrupper vilket är vad som krävs för att säkerställa en regional samverkan. Sedan får man koppla på de talggrupper som som behövs, till exempel mellan egna förvaltningar.

Modellen har tagit fram i samarbete med Kronobergs och Jönköpings län.

– Fler länsstyrelser har visat intresse och förhoppningsvis ger det ringar på vattnet även inom andra delar av kommunerna så att de börjar använda Rakel, säger Niklas Andrén.

Mer om Rakelinförande på ledningsplatser kan läsas på MSBs webbplats under Ledning & samverkan/Ledningsplatser.