MSB har fått regeringsuppdrag att analysera och redovisa konsekvenserna av ett införande av nödlarmssystemet.

– Vi ska redovisa vad som måste göras för att Sverige ska kunna införa systemet, säger Bo Andersson, MSB.

 

MSB har i tidigare remissvar uttalat sig positivt till eCall, inte minst kan det i glesbygd innebära snabbare insatser och därmed snabbare vård för skadade.
– Systemet gör det också möjligt för larmoperatören att prata med personer i det fordon larmet kom ifrån.

 

Larmsystemet kan vara kopplat till krockkuddar, bilbälte eller liknande. Vid en olycka aktiveras larmet till 112 och operatören får då även fordonets position.

Om EU beslutar att systemet ska införas innebär det att EU-länderna ska ha harmoniserande mottagarsystem. Det kräver också att tekniken finns i nya fordon. Personbilar och lätta nyttofordon föreslås omfattas av kravet.

 

I regeringsuppdraget samarbetar MSB med flera myndigheter. Arbetet ska vara klart i december. EU-kommissionens förslag är att systemet inför senast 1 oktober 2015.