Teamet som levererade tält till jordbävningsdrabbade i Turkiet. Helena Svensson, Falun, Christer Sjögren, Staffanstorp, Annalena Pettersson Westlin, Hudiksvall, Anders R Olsson och Per Byman, Stockholm.

Ett team på fem personer följde med de två planen till Turkiska Erzurum för att leverera tälten. Insatsen finansieras av Sida och en av de fem i teamet är Per Byman, chef för Sidas humanitära enhet.

 

– Sida finansierar varje år MSB-insatser med 150 miljoner kronor och därför är naturligtvis intressant och se hur man arbetar. Vi har varit ute på internationella insatser tidigare, men aldrig under den första fasen. Jag följer med för att få en egen förståelse och det ska bli otroligt spännande, säger Per Byman.

 

Tälten ingår i färdiga så kallade ETS-moduler, Emeregency Temporary Shelter, som kan förse människor drabbade av katastrofer med temporärt boende. ETS-modulerna är framtagna av MSB i samarbete med tyska Technisches Hilfswerk på uppdrag av EU. De är självförsörjande med vinterisolerade tält, dieseldrivna elverk, värme, vatten toaletter och kokmöjligheter. I konceptet ingår också att utbildad personal bygger upp tältlägren.

 

Turkiet ansåg att man klarar sig utan personal och därför skickades enbart tält. I och med kringutrustningen inte gick med kompletterades de 155 ETS-tälten med 219 Lions-tält.