FN-organet för internationell strategi för katastrofbegränsning (UNISDR) driver en kampanj där 700 städer runt om i världen deltar. Målet är att öka kunskap och medvetenhet om risken för katastrofer och den roll lokala myndigheter har.

Karlstads och Kristianstads säkerhetsarbete ska inspirera andra städer i förmågan att förebygga och hantera naturolyckor och kriser.
MSB, som samordnar den nationella plattformen för arbete med naturolyckor, uppmanade de båda kommunerna att söka till kampanjen. Och nu har FN utsett kommunerna till förebilder.

 

FN har listat tio punkter som ska leda till lokal förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig efter naturolyckor:

  • Katastrofförebyggande arbete prioriterat, organisationen bygger på delaktighet
  • Tilldelning av budget
  • Byggnation på säker mark
  • Kännedom om risker: information om risker och sårbarheter, riskbedömningar
  • Förståelse och medvetenhet: utbildning i skolor och för allmänheten
  • Skydd av viktig infrastruktur
  • Byggregler, fysisk planering, normer
  • Säkerhet för alla skolor och hälsovård
  • Skydd av ekosystem och naturliga buffertar, klimatanpassningsåtgärder
  • Beredskap och insatser: system för tidig varning och krishantering