De här barnen går på en förskola som är kvalitetsstämplad som säker och trygg. Foto: Katarina Sellius.

 

De myndigheter som ingår i Barnsäkerhetsrådet har bildat ett nationellt barnsäkerhetsforum för att öka fokus på frågorna.

– Tyvärr ser vi ingen hög prioritet i politiken på barnsäkerhetsfrågor i Sverige idag, vi ser en helt annan drivkraft i andra europeiska länder, säger Åsa Olsson, barnsäkerhetskoordinator på MSB.

Ett startskott för forumet var den barnsäkerhetskonferens som hölls i Karlstad 3-4 oktober.

- Nätverket ska stärka samverkan och samordning inom området. Men det måste också bli mer verkstad, arbetet måste nå ut till de närmast berörda, säger Helena Lindberg.

 

Nästa år kommer rådet att göra satsningar inom skolområdet.

- Vi pratar i vid bemärkelse. Det är skolvägar, hur det ser ut i skolan. Vi kan heller inte släppa fokus på drunkning, säger Lindberg.

 

Under barnsäkerhetskonferensen fick representanter för de elva myndigheterna i Barnsäkerhetsrådet frågan vilka de stora utmaningarna är just nu. Här är svaren:

 

Ywonne Strempl, avdelningschef, Arbetsmiljöverket:
– Det behövs föreskrifter om minderåriga i arbetslivet. Vi vill att de ska jobba, men det ska vara säkert. Inaktivitet är ett problem i det moderna samhället. Ungdomar behöver träna sin kropp för att orka.

 

Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen:

- Ungdomars förutsättningar ser olika ut på grund av olika bakgrund. Vårt arbete måste fokusera mer på sämre ekonomi och större risk. Säkerhet i skola och barnomsorg är också viktigt.

 

Janna Valig, generaldirektör, Boverket:

- En utmaning är att reglera säkerheten utan att reglera den för mycket. Barn måste också lära sig att undvika faror.

 

Elisabet Falemo, generaldirektör, Elsäkerhetsverket:

- Att hålla balansen, att skydda men ändå inte hindra från det som är roligt. Säkra produkter är viktigt för oss.

 

Sven Bremberg, Folkhälsoinstitutet:

- Vi måste ha fokus där trenden är åt fel håll, exempelvis självskador och överdosering av narkotika som är på väg att bli en av de viktigaste dödsorsakerna.

 

Gunnar Larsson, generaldirektör, Konsumentverket:

- Vi behöver produktsäkerhet och hitta nya kanaler för att nå målgrupper vi tror är utsatta.

 

Helena Lindberg, generaldirektör, MSB:

- Vi måste vända trenden, det är inte bra att kurvorna planar ut och i vissa fall stiger. Det är också viktigt att synliggöra det osynliga.

 

Helen Ängmo, överdirektör, Skolverket:

- Ge alla barn samma budskap så att de kan rusta sig som individer. Det är viktigt att skolan jobbar för att nå målen om simkunnighet och vi måste arbeta med åtgärder mot mobbning.

 

Petra Otterblad Olausson, avdelningschef, Socialstyrelsen:

- För att kunna göra åtgärder måste vi redovisa siffror för hur verkligheten ser ut.

 

Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket:

- Plocka bort risker är inte längre möjligt, nu handlar det om att röra sig säkert i ny miljö.