Vid kollisionen totalförstördes två biogasbussar i brand. Haverikommissionen gjorde en grundlig undersökning och kunde bland annat konstatera att släcksystemet i motorrummet på den påkörda bussen hade sämre släckeffekt på grund av att ett sprinklerhuvud (dysa) hade lossnat.

 

Haverikommissionen har gjort fullskaleförsök. De visar att även om släcksystemet inte släckte branden så hade det en dämpande effekt.

Utrymningsförsök visar att bussförarens agerande är mycket viktigt.

 

Med anledning av utredningen rekommenderas Transportstyrelsen att:

  • Regelverk med krav på fasta släcksystem för motorrum i bussar tas fram
  • Bestämmelser om kontroll av släcksystem i samband med besiktning införs
  • Övningar inom brandsäkerhet och utrymning införs vid yrkesförarutbildning för bussförare

 

MSB rekommenderas vidta åtgärder så att räddningstjänsten kan utveckla rutiner med mera som säkrar att personal utbildas och får tillgång till material för effektiva insatser vid bränder i bussar i allmänhet och bränder i biobussar i synnerhet.

MSB har ännu inte gått igenom rapporten, men enhetschef Håkan Axelsson, säger:

– Vi brukar alltid ta till oss av Haverikommissionens rapporter, det kan ibland innebär justeringar av utbildning.