Det handlar framförallt om neddragning till 1+3 i Falkenberg.
– För att kunna rökdyka behöver vi  kompletteras med en deltidsbrandman som åker som Fip. Det är inte likvärdig hantering av invånarna i förbundet. Dessutom är inte det här en Fip i egentlig mening, ingen styrkeledare som kan förbereda och senare leda en insats. Här är det en extra brandman, säger brandman Jerry Karlsson, representant för Kommunal.

 

Jerry Karlsson tycker det lätt blir trender inom räddningstjänsterna utan att kritiskt granska vad man ger sig in på.
– Man är snabb att ersätta arbetssätt med nytt och oprövat, blir nästan hysteri. Det är inte fel att prova nytt, men man ska kanske inte ha övertro på allting.

 

Kommunal har också varit kritiskt mot bristande information från ledningen under övergången till förbund och ändrad organisation.
– Det förs ingen dialog och det skapar oro. Dels handlar det om hantering av personalen i vardagen, dels finns synpunkter på att ledningen ägnar sig för mycket åt framtiden och borde koncentrera sig mer på den verksamhet vi  bedriver. Många har sagt upp sig, åtminstone jämfört med den omsättning vi är vana.

 

Har det gått för fort?
–Det kan man kanske säga, och då är det lätt att glömma bort individer. Förbundet kan på sikt bli bra, men då måste man våga möta personalen och ta tag i vardagsproblemen.

Samordningen med annan kommunal verksamhet och att trygghetsteam från hemtjänsten blivit en del av räddningstjänsten anser inte Jerry Karlsson att det finns något motstånd inför, däremot skepsis.
– De ska åka på räddningstjänstens larm men det är inte tydligt vad som förväntas. Det känns som det kommer krävas mycket av trygghetsteamen, utöver de uppgifter de redan har.