Det som händer i många kommuner är att den tidigare sotaren, missnöjd med att ha förlorat upphandlingen, lockar över gamla kunder. Dessa har genom möjligheten till egensotning ansökt hos kommunen om att få anlita förre sotaren.

 

Kommunen har velat värna den entreprenör de upphandlat. Lagen säger att kommunen ”får” bevilja egensotning vilket kommuner inte ansett tvingande.

– Men ”får betyder ”skall” i det här fallet – överraskande nog. Kammarrätten anser att vi enbart ska pröva kompetensen och Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inget prövningstillstånd, säger Ulf Smedberg, ställföreträdande räddningschef vid Nerikes brandkår.

 

Han anser att konsekvenserna av domen är olyckliga.

– Vi hamnar i ett mellanläge, en riktig avreglering där fastighetsägaren väljer sotare och betalar det pris som marknaden sätter är mer önskvärt. Det här är sämsta läget och när jag pratar med våra entreprenörer får jag uppfattningen att de delar den uppfattningen.

 

Kommunen har skapat nya rutiner, förberett särskild information på hemsidan och tagit fram en blankett för att anlita egen entreprenör.

– Det vi är lite oroliga för är att vi har ansvaret och ska se till att det blir sotat. Vi har inte hittat någon annan lösning än att när vi medger att annan entreprenör anlitas får fastighetsägaren föra någon form av journal som vi får kolla vid brandskyddskontrollen.

 

– Nu måste man lyfta frågan och titta på en lagändring. Vi har ingen åsikt om det blir en avreglering eller annan typ av åtgärd, men det läge vi har nu när det sämsta, säger Ulf Smedberg.