Inger Mörk var med från början när dåvarande Räddningsverket startade arbetet med äldresäkerhet för sex år sedan.

Det har hon aldrig ångrat. Hon känner möjligheten att påverka, att till synes enkla medel kan få stor effekt. Sånt stimulerar.

– Och jag tycker mycket om människor, inte minst gamla människor.

 

Inger Mörk tillsammans med pensionärer

Inger Mörk trivs tillsammans med pensionärerna. Foto: Johan Eklund

 

Äldresäkerhet började prioriteras hårdare i kommunerna ungefär samtidigt som det i vidare kretsar blev känt att fallolyckor är den vanligaste olyckan; att den drabbar främst äldre, orsakar mycket lidande och kostar samhället stora pengar.

Inger Mörk kan nu se hur äldresäkerhet finns med i kommunala handlingsprogram, det avsätts pengar och det görs förebyggande hembesök.

– I dag gör drygt 70 procent av kommunerna hembesök, 2004 var det ungefär 30 procent.

Eliminera risker är ett sätt att jobba förebyggande. Men att bädda in livet för de äldre är inte Inger Mörks lösning.

– Det är inte det sjuka vi vill åt, utan det goda. Visst, vi kan ta bort mattor och lösa sladdar från golven. Men vi måste även stimulera de äldre till att ha roligt. Ge hjälp till hjärngympa och få ut dem på promenader, så man tränar både knoppen och kroppen.

Inger Mörk pratar också om bra mat och om att undvika övermedicinering.

– Det ges mycket lugnande medel, men ibland är kanske någon att prata med en bättre lösning. Vi är ute efter det goda livet och att försöka se helheten.

MSB håller på att ta fram en exempelkatalog som ska publiceras på internet i oktober. Där ska kommunerna kunna dela med sig av sina goda exempel.
FN har utropat 1 oktober till internationell äldredag och för MSB innebär det dags för en ny kampanj – Peppar, peppar.

– Vi har tagit fram informationsmaterial med tips kring äldresäkerhet som kommunerna kan använda i kampanjer under dagen.

100 000 foldrar är tryckta, 75 000 av dem beställda. I foldern ges tips om motion, bra mat, socialt liv med mera. Och ett korsord, med säkerhetsbudskap, följer med. Det var det här med hjärngympa.

– Konkreta tips för ett bättre liv, säger Inger Mörk.

I höst ska MSB också intervjua kommuner om deras behov. Vilka problem finns och vilket stöd behövs? Bidrar MSB med det kommunerna efterfrågar?

– Vi måste bli bättre på att följa upp våra egna åtgärder.

Inger Mörk går med glädje till jobbet varje dag och konstaterar att hon är privilegierad som får jobba med det hon tycker om.

– Genom alla människor jag träffar blir jag berörd. Det vi gör behövs där ute, och det finns en enorm drivkraft hos mottagarna.