Efter branden i Rinkeby sommaren 2009, då sju personer omkom när de försökte ta sig ut genom ett rökfyllt trapphus fick Boverket i uppgift av Haverikommissionen att utreda krav i byggreglerna på:  dörrstängare mellan trapphus och lägenheter, slussfunktion till trapphus, trycksättning av trapphus, boendesprinkler i lägenheter och automatiskt brandgasventilation i trapphus.

 

Det är relativt ovanligt att människor omkommer i rökfyllda trapphus. Enligt statistiken i genomsnitt en människa per år. Att införa krav som kostar 3-40 miljarder kronor för att eventuellt rädda ett liv är inte motiverat enligt Boverket, som anser att andra åtgärder kan ha större effekt, bland annat satsningar på utsatta grupper.

 

Dessutom understryker Boverket vikten av att fastighetsägarna underhåller rökluckorna och att kommunerna särskilt uppmärksammar detta i sin tillsyn.