Ulf LagoTemat för Brand 2011 är resultat, varför?

– Den här och de två senaste årens konferenser är resultat av en tankesmedja som vi hade 2008 då vi samlade representanter för olika organisationer och ställde frågan: vad borde kommande brandkonferenser handla om? Vi fastnade då för det här med mål och resultatstyrning som var det stora när Lagen om skydd mot olyckor kom.

– Har vi nått målen eller är vi på väg dit? Men också att stanna upp och reflektera – vad är det egentligen som vi ska betrakta som resultat av räddningstjänsten?

 

Räddningstjänsten behöver ett nytt perspektiv sägs i programmet. Vad betyder det?

– De resultat man talar om är att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Det kanske är så att den här verksamheten har fler saker som är eftersträvansvärda och som också ska betraktas som resultat.

 

Kan du ge exempel på vad ett alternativt perspektiv skulle kunna vara?

– Om vi tittar på den lilla mediankommunen i Sverige med 16 000 invånare så är inte dödsbränderna det största problemet där, men ändå tycker man det är viktigt och relevant att det finns en räddningstjänst. Och det tar vi till intäkt för att det finns andra perspektiv på resultat än enbart färre döda och skadade och att mindre ska förstöras.

– Är mångfald och jämställdhet så viktigt att det är ett resultat i sig? Många tycker att en jämställd organisation är inte det viktiga utan att det är att ha en jämställd service.

 

Brand firar 20-årsjubileum i år, hur kommer framtidens brandkonferens att se ut?

– Upplägget har varit likadant i 20 år. Konferensen lockar fler och fler deltagare så egentligen skulle man kunna säga att konceptet gillas. Några steg tar man varje år, men vi har ändå sagt att vi måste sätta oss ner och titta på hur ska det utvecklas i framtiden.

 

Varför är det så få brandmän på en brandkonferens?

– Jag tycker det brukar vara med en del brandmän också, men den primära målgruppen är förtroendevalda och chefer och beslutsfattare inom räddningstjänsten. Om det kommer andra kategorier är de jättevälkomna.

 

Vad har du för förväntningar på konferensen?

– Vi har många intressanta föreläsare, bland andra Dag Losander som ska tala om ledningsfilosofin Lean. Lean bygger mycket på medarbetares delaktighet och engagemang och är på väg in i fler och fler offentliga verksamheter. Kan filosofin också införlivas i räddningstjänsten?

 

Vad hoppas ni att deltagarna ska få med sig?

– Jag hoppas de åker från konferensen och fått en vidgad syn på vad resultat egentligen är. Mäta färre döda och skadade är viktigt, men den här verksamheten som kostar 6,5 miljarder kronor per år i Sverige har faktiskt flera resultatområden.