Försvarsminister Karin Enström besökte MSB Revinge

Försvarsminsiter Karin Enström under besöket på MSB Revinge

 

Hon fick även en guidad tur av många av objekten, Revinges reningsverk och kuberna som är under utveckling för att kunna öva s.k alternativa släckmetoder enligt Fire Fight I- och II-konceptet.


Under besöket tog Karin Enström upp vikten av metod- och teknikutveckling inom räddningstjänsten samt diskuterade fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma inom området skydd mot olyckor.
Hon tryckte vidare på att både räddningstjänsten och MSB måste arbeta aktivt - och vara kreativa - för att få en bättre spridning på sökande till utbildningar som SMO genom att gemensamt försöka öka intresset för brandmannayrket och en karriär inom samhällsskydd och beredskap.

 
- Vi är jätteglada att försvarsministern besökte Revinge. Det var ett tillfälle för oss att visa att MSB och Sverige ligger i framkant vad gäller utbildningsverksamhet, både i Revinge och i Sandö. Vi kunde dessutom berätta om metod- och teknikutveckling inom området skydd mot olyckor, säger Mats Ingelström, verksamhetschef vid MSB Revinge.