Malin HolmHolm har tidigare utbildats till räddningsdykare av Storstockholms brandförsvar och nu genomfört utbildningen till dykarledare.

- Vi tror hon är den första kvinnliga dykarledaren inom all yrkesdykning i Sverige, varken Försvarsmakten eller Kustbevakningen har ännu utbildat någon kvinna, säger Henrik Norberg, koordinator för vattenlivräddning i Storstockholm.
Utbildningen till dykarledare är uppdelad i en teoridel samt en praktikdel där eleverna får öva sig i rollen som räddningsdykarledare. Efter slutprov och om uppfyllda krav klarats utfärdas certifikat.