– Vi menar att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering och att det finns ett prejudikatsintresse eftersom man inte prövat saken tidigare, säger Gabriel Berg, jurist Folksam.

Folksams skadereglerare fann omständigheter kring branden som gjorde att man anlitade brandexperter och utifrån deras bedömning stämdes räddningstjänsten och Umeå kommun på fem miljoner kronor.

 

Räddningstjänsterna åker för snabbt från olycksplatserna eller använder för mycket vatten när man släcker"

Gabriel Berg, jurist Folksam

– Generellt tycker försäkringsbranschen att räddningstjänsten åker för snabbt från olycksplatserna eller man använder för mycket vatten när man släcker och att det orsakar mer skada än det skulle behövt kosta, säger Gabriel Berg.

Bakgrunden är branden på julafton 2008 när brinnande matolja antände en spisfläkt och ett köksskåp på Geografigränd i Umeå.

Branden släcktes snabbt av räddningstjänsten med två duschar från strålröret. Man räknade med att branden pågått i 15-20 minuter.

Med IR-kamera kontrollerades att branden var ordentligt släckt och imkanalen kontrollerades upp tills röret böjde sig.

 

Åtta timmar senare utbröt brand på vinden och tre huskroppar totalförstördes. Skadorna uppgick till över 100 miljoner kronor.

Det visade sig att en glipa i isoleringen lett till att ventilationskanalen kommit i direktkontakt med sågspån på krypvinden.

 

Folksam anser att räddningstjänsten begick fel och var försumlig när man inte kontrollerade vinden och stämde kommunen på fem miljoner kronor. Enligt de konsulter Folksam anlitat som experter var risken för att branden spridit sig till vinden uppenbar.

 

Tingsrätten fann vid en samlad bedömning att brandmännen inte hade möjligheter att inse risken för att branden kunde sprida sig till vinden och orsaka den omfattande skada som uppstod.

Inte heller finner tingsrätten det begicks något fel vid bevakningsöverlämnandet och friar kommunen helt.

 

På räddningstjänsten i Umeå har branden naturligtvis lett till omfattande diskussioner, men man har inte funnit skäl att ändra några rutiner.

– Rutinen är att vi ska undersöka alla områden där det finns risk för brandspridning, men i slutändan handlar det om en bedömning utifrån händelsens art och omfattning, säger räddningschefen Lars Tapani.

 

Den förändring som skett är att personalen fått en ny erfarenhet. Det man bland annat diskuterat är information till fastighetsägaren, att klargöra grunderna för besluten. Det gäller också beslutet att avsluta insatsen.

– Vi har tydliggjort att bland det viktigaste vi gör i vår insats är beslutet att avsluta insatsen. Domen visar att det inte är särskilt väl reglerat vad man ska göra sedan räddningstjänsten är avslutad. Det är då myndighetsprövningen ställs på sin spets och kanske är det något man ska ta upp i befälsutbildningen, säger Lars Tapani.