EU-kommissionens bedömare gav projektet nio poäng av tio möjliga i betyg.
– Betygen är mycket höga i alla utvärderingar, såväl av oss, externa experter som EU-kommissionen. Det är ett av våra absolut bästa projekt inom grundläggande och fortsatt yrkesutbildning, säger Christina Jansson på  Universitets- och högskolerådet.

 

Några av de nominerade kommer att utses som goda exempel och lyftas fram av EU i olika sammanhang som förebilder.

MSB har varit initiativtagare och ansvarigt för de EU-finansierade projekten Firefight I och II vars mål är säkrare och säkrare arbetsmiljö för insatspersonal, mindre påverkan på miljön och effektivare släckning av bränder.

 

– Av tolv partners var en ett företag med världsledande experter på distansutbildning över internet och vi har mer eller mindre lyckats standardisera konceptet i hela Europa, säger projektledaren Bo Andersson, MSB.