På senare år har de nordiska länderna allt tätare drabbats av långvarig torka, kraftiga skyfall och svåra stormar.
Extremvädret är ett tema när Sverige arrangerar Nordredkonferens i Göteborg 14-16 september.

 

Nordred logotypFöreläsare med erfarenheter från skogsbranden i Västmanland, vegetationsbränderna i Norge, skyfallen i Danmark och stormen Dagmars härjningar i Finland kommer att beskriva vilka lärdomar som dragits och vilket utvecklingsarbete som genomförts.
– Extremvädret ställer räddningstjänsterna inför nya utmaningar. Finns rätt resurser? Planerar och övar vi mot framtidens utmaningar? Är utbildningarna anpassade till de nya situationerna och använder vi ny teknik som ger nya möjligheter? undrar Monica Rhodiner, MSB, som tillsammans med kollegan Marie Norrby ansvarar för konferensen.

 

Där medverkar också meteorologer och klimatforskare som ska ge sin syn på hur vädret kan bli i framtiden.
Ett annat tema för konferensen är samverkan över gränserna. Det gäller både stora händelser, som när norska helikoptrar hjälpte till i Västmanland i somras, och mer vardagliga insatser.
Det tredje temat är samhällets beredskap och ansvar. Kryssningssjöfarten ökar, men vems ansvar är det att rädda passagerarna vid ett tillbud? Hur påverkas vi av det internationella samarbetet?

 

Syftet med Nordred är att dra nytta av varandras lärdomar, och att tillsammans utveckla förmågan att hantera händelser.
– De nordiska länderna är små var för sig. Vi behöver hjälpas åt, säger Monica Rhodiner.

 

Sedan förra Nordredkonferensen har till exempel Finland haft ett särskilt ansvar för att driva arbetet detektion av och tidig varning för skogsbränder, bland annat med satellitövervakning. Ytterligare en viktig uppgift för Nordred är att medlemsländerna håller varandra underrättade om organisationsförändringar i respektive land.
– Sverige har ju nyligen ändrat polisens organisation och det pågår utredningar och planer i samtliga länder.  Vi informerar varandra så att det inte uppstår nya hinder för gränssamarbetet i samband med räddningsinsatser.

 

Representanter från myndigheter som MSB och systerorganisationerna brukar medverka på Nordredkonferensen.
Monica Rhodiner hoppas att konferensen i Göteborg också ska locka dem som är ännu närmare verksamheten.
– Jag hoppas att de som jobbar i räddningstjänsten och inom polisen på lokal och regional nivå ska komma, och gärna politiker.
Sveriges har varit ordförande i samarbetsforumet Nordred sedan 2012, efter konferensen tar Danmark över.