Italienska myndigheter tar hjälp av andra EU-länder och MSB fick förfrågan om att nominera svenska experter på bärgning och genomsökning av vrak att delta i arbetet.

Wennebäck, som är instruktör vid Storgöteborgs dykskola, nominerades och är nu som ende svensk uttagen, skriver MSB.
- Detta är mycket hedervärt och imponerande, både för Patrick och för Räddningstjänsten Storgöteborg, säger Dan Hedberg enhetschef på dykskolan.

 

Expertteamet består av fem personer från olika länder. De samlas i dag i Rom och ska sedan under några dagar undersöka förutsättningarna för en komplex genomsökningsoperation vid fartyget.

- Expertteamet ska därefter ge råd och rekommendationer om hur det fortsatta arbetet med genomsökningen av fartygsvraket ska kunna genomföras. Därefter beslutas om italienska myndigheter även kommer att begära hjälp från till exempel Sverige att genomföra genomsökningen, säger Emilio König, MSB, som är projektledare för det svenska deltagandet.

32 personer antas ha omkommit i samband med att Costa Concordia förliste, 15 av dessa hade ännu inte hittats när de tidigare dykningarna avbröts.