SMO-studenter övar med dockan.– Det är nästan lättare att säga vad dockan inte kan göra, säger Jörgen Björk och Karen Bjerregård, instruktörer i akut omhändertagande vid MSB Revinge.

Dockorna används inom SMO-utbildningen för att öva de studerande i hur de ska ta hand om och bemöta skadade ute på en olycksplats eller vid akuta sjukdomstillstånd som bröstsmärtor eller hjärtstopp.

 

Studenterna lär sig hur de ska hantera och identifiera sjukdomstillstånd som astma, allergiska reaktioner, bröstsmärtor och andnöd genom att dockan simulerar olika fysiska reaktioner. Det finns två simulatordockor i Revinge och en i Sandö.

– Räddningstjänsten åker idag på allt fler IVPA-larm (i väntan på ambulans). Kunskaper i att bemöta och ta hand om skadade blir allt viktigare för de som går SMO, säger Jörgen Björk och Karen Bjerregård.

 

Med dockan kan ett helt sjukdomsförlopp simuleras,  symptom som puls, andning och svettningar kan stegras. Det ger den studerande en mer realistisk övningsupplevelse och en djupare förståelse för hur kroppen reagerar på olika skador.

– Den studerande tvingas titta, räkna och känna: hur mår dockan egentligen? Dessa övningar kräver en helt annan typ av noggrannhet än att öva med en skademarkör och tränar de studerande i hur de ska agera i verkliga livet.

 

En annan viktig del är att öva upp empati och kommunikationsförmåga hos de studerande.

Under övningarna kan lärarna kommunicera med de studerande genom att fjärrstyra dockan.

De svarar på tilltal och frågor och kan på så sätt utvärdera hur de studerande bemöter den skadade. Lärarna kan också skruva till ett händelseförlopp genom att säga oväntade saker eller låtsas att inte förstå vad de studerande säger.

 

Studenterna brukar vara skeptiska innan de övar med dockan för första gången, berättar lärarna.

–Men när de väl har kommit igång brukar de vara jättenöjda. De uppskattar att dockan ger dem en möjlighet att träna olika sjukdomstillstånd och scenarier.

 

MSB Revinge har i år köpt in en ny docka, ett barn som ska börja användas i höst.

– Vi vill stegra utbildningen och träna i hur man ska ta hand om och bemöta ett skadat barn. Detta kommer nog att bli en utmaning eftersom många inte har övat med barn tidigare.

Revinge och Sandö planerar att utveckla simulatorkonceptet ytterligare i framtiden. Bland annat finns det i Revinge planer på att ta fram övningar och moment för att stärka räddningstjänstens förmåga att ta hand om akut skadade.