Utvärderare noterarNär Johan Winroth, länsstyrelsen i Kalmar, skulle intervjuas av en spelande radioreporter hade han ett följe på ett halvdussin personer.

– Ska ni vara med allihop? undrade reportern.

Jo, det skulle de. Det var utvärderare och även forskare som följde allt av vikt på länsstyrelsen.

Utvärderarnas arbete ska sammanställas och så småningom presenteras.

Tjugofyra7 bad om några spontana iakttagelser från de som följde stabsarbetet vid länsstyrelsen i Kalmar.

Jörgen Peters och Kenneth Mattsson, länsstyrelsen i Halland, och Mia Dahlström, länsstyrelsen i Västra Götaland, var engagerade för att granska arbetet i länet.

– Jag tycker man har en struktur och följer den, jag lär mig själv, sa Jörgen Peters. Den inre kärnan i organisationen verkar ha läget klart för sig. Stabschefen Anna Norlén ska ha en eloge för tydliga och bra stabsgenomgångarna, fortsatte han.

– Nya medier lyfts i spelet fram på ett bra och troligtvis relevant sätt för hur det skulle kunna fungera. Det är viktigt att man här jobbar mot de tendenser som blir på nätet, för därifrån kan oro eskalera. Och där finns saker som kan bli bättre. Stabsmetodiken är efter konstens alla regler. Men lägeschefen, infostrategen och samordnaren har en tuff uppgift i en organisationsform jag inte är van, sa Kenneth Mattsson.

Han konstaterade också att uppgiften var komplex.

– Men det är också det som gör det möjligt att utveckla arbetet för framtiden.

Samverkan i lägeskontroll och information var uppgifter som skapade problem, ansåg Mia Dahlström.

– Information är alltid svårt att hantera för länsstyrelsen, svårt att vara proaktiv i stället för reaktiv. Omvärldsbevakning, att få in signaler, är problem här också.

MSB hade tre utvärderare på plats. Charlotte Larsgården, Peo Wikström och Hans Petterssons uppgift var att följa övningen på en övergripande nivå. Men de såg förstås även detaljer.

– I stort sett tycker jag man skötte sig väldigt bra och var oerhört seriösa. Men flera jobbade lite för mycket i sina funktioner, integreringen blev dock bättre efter hand, tyckte Peo Wikström.

– Nyckelpersoner från olika skift arbetade samtidigt i stället för att ha överlämningar, vilket utmattade organisationen. Det håller inte i ett verkligt läge. Rakel användes inte under övningen, men borde kunnat underlätta arbetet och samverkan med andra myndigheter, sa Hans Petterson.