– Övning är bra för att påvisa brister och lära känna de man kommer att arbeta med. Nätverken är ovärderliga vid skarpa händelser.

Polisen uppskattar också samverkanskonferenserna som MSB initierat även om experternas "fikonspråk" kan vara ett problem.

– Vi deltog i telefonkonferensen i samband med askmolnet och det var inte helt enkelt att se konsekvenserna för polisen när geologen presenterade fakta. Larmövningar är underskattade enligt Per Engström som anser att de kan minska kaoset under uppstarten.

– Stabsövningar är viktiga men problemet är att de som ingå har hög arbetsbelastning och ofta inte kan medverka.