Björn Sundström,SP– En bussbrand utvecklas fort och konsekvenserna kan bli svåra. Vi måste få förbättringar av säkerheten, sade Björn Sundström, forskare på SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut), på den internationella Five-konferensen i Göteborg.

Dagens bussar är säkrare på många sätt. Att de börjar brinna oftare anses bland annat bero på att de nyttjas hårdare, vilket påverkar temperaturen i motorrummet. För att få ner motorljudet har motorrummet isolerats och luftflödet minskat, vilket också påverkar temperaturen i utrymmet.

– Ökande mängder material med sämre brandtekniska egenskaper i inredningen påverkar också situationen, säger Björn Sundström.

Statistik i en SP-rapport visar att antal anmälda bussbränder i Sverige ökade kraftigt under åren 1996-2004, från 68 till 125 per år.

Försäkringsbranschen har statistik över försäkringsanmälda bränder fram till 2008. Siffrorna säger inte hur många bränder som inträffat och är därför inte jämförbara med SPs.

Men antalet försäkringsanmälda bränder har minskat kraftigt. 1999 anmäldes 90 bussbränder till försäkringsbolagen, 2008 bara 37 bränder.

Orsaken lär vara sprinkler. 2004 började svenska försäkringsbolag ställa krav på släcksystem i motorrummen, i praktiken sprinkler. Det har haft effekt.

– Sedan 2004 har vi inte haft en enda skada på grund av motorbrand. Siffrorna har gått ner tack vare sprinkling, säger Kjell Spångberg, teknikansvarig på Trygg Hansa.

Sprinklern hindrar inte branden från att inträffa. Men statistiken indikerar att många brandtillbud släckts tidigt och inte blivit försäkringsärende.

Kjell Spångberg anser att sprinklern är ett billigt skydd.
– Den kostar 15 000-20 000, bussen kostar 3,5 miljoner.

Vad är främsta orsaken till bussbränder i dag?

– Elfel, det finns ett antal mil elkablar i bussar.

Sakkunniga vill nu se sprinkler i motorrum som EU-standard.

Även om det automatiska släcksystemet inte skulle klara att släcka branden är en lyckad dämpning av branden väsentlig, poängterade Ben Hughes från Firetrace International, USA:

– Tidsaspekten är kritisk. Vid brand är en buss full av rök på i genomsnitt två minuter.

Five-konferensen lockade över 200 delegater från 19 länder. De fick bland annat höra Jean-Paul Delneufcourt, EU-kommissionen, prata om nuvarande och kommande EU-standarder. Men EUs harmonisering ifrågasattes. Den ansågs tandlös.

– Varför använder EU en standard för inredningsmaterial som använts i USA sedan 1969 och ännu inte lett till någon förbättring? Ni behöver kanske se över arbetet och gå över till en annan standard, sa Marcelo Hirschler, brandforskare från USA.

Björn Sundström, SP, ansåg att EUs nuvarande krav är för snälla och inte gör någon nytta:

– Inredningsmaterialen behöver endast klara ett enkelt horisontellt flamspridningsprov. Det är omvittnat otillräckligt eftersom även brandtekniskt dåliga material blir godkända. Kraven för exempelvis flyg och tåg är betydligt högre.

– Vi är medvetna om problemen, var Delneufcorts svar på synpunkterna.
Förutom tuffare krav på brandmotstånd vill Sundström ha internationellt krav på släcksystem i motorrum och på brandavskiljning samt att provningskrav införs.

SP har för EU och FN i Genève presenterat ett nytt provningsförfarande av material och håller nu på att ta fram en teststandard för släcksystem som man hoppas ska vara klart om ett halvår.

– Det handlar om en standard för hur man testar om ett släcksystem klarar bränder i motorrum. Det finns ett globalt behov av en sådan teststandard, både tillverkare och myndigheter vill ha det. Även det ska vi försöka få igenom i Genève.