När räddningstjänsten fick larmet klockan 04.35 en morgon i mars uppgav larmaren att det gällde en båtolycka i Mälaren. Men vid kontroll visade det sig vara brand i ett flertal fritidsbåtar som var upplagda på land för vinterförvaring.

 
Vid framkomsten sju minuter senare kunde räddningsledaren konstatera att sex båtar var totalt övertända och ytterligare två var på väg att ta eld. Vattentillgången var god och de brinnande båtarna släcktes snabbt med skum.

Trots det hann ytterligare flera plastbåtar få värmeskador på skrov och täckmaterial.

 

Räddningstjänsten i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har som mål att ”bränder ska hanteras så snabbt och effektivt att det inte medför allvarliga skador för tredje man”.

Tyvärr gick det inte att uppfylla målet denna gång. Man beslöt därför att göra en grundlig undersökning om vilka regler som gäller för vinterförvaring av båtar och vilka möjligheter räddningstjänsten har att begränsa brandspridningen.

 
Uppställningsplatsen omfattade i detta fall en hårdgjord grusplan om cirka 300x150 meter. Den var indelad i kvarter med tillfredsställande gator emellan.

I varje kvarter förvarades upp till 40 båtar av varierande storlekar. Det innebar att kvarteren genomgående var nästan dubbelt så stora som de 650 kvadratmeter som rekommenderas i Statens Brandnämnds skrift ”Brandsyn i hamnar och på uppläggningsplatser för fritidsbåtar” från 1983. 

 

Räddningstjänsten utredning visar att de av Statens Brandnämnd rekommenderade avstånden mellan kvarteren är fullt tillräckliga.

Däremot är det en närmast omöjlig uppgift för räddningstjänsten att vara på plats och göra sin insats så snabbt att branden inte hinner sprida sig vidare inom kvarteret från den först antända båten.

 
Tack vare ett snabbt ingripande, god vattentillgång och en gynnsam vindriktning kunde skadorna denna gång begränsas till åtta förstörda och fyra skadade fritidsbåtar

Brandorsaken har inte kunnat klarläggas.
 
Artikeln bygger på en rapport av Thomas Reichert, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund