Organisations och ledarskapskonsulten Johan Hermelin ledde ett seminarium på Brand 2010 om den politiska styrningen av räddningstjänsten. Han är kritisk och hävdar att styrningen i många stycken saknas.

– 90 procent av landets rädningstjänster styrs med fokus på organisationen och det är som att korsfästa sin organisation.

Modellen innebär att man bryter ner huvudmål i delmål som medarbetarmål och prestationsmål. Man fokuserar på ekonomi och vad avdelningar och enheter ska uppnå.

– Kontroll och mätning blir viktigt och jag kan garantera att det är en ingenjör som satt upp målen. Många gånger blir avdelningsresultatet viktigare än kundnyttan.

Som ett dåligt exempel tog han upp en vanlig målsättning att exempelvis 40 procent av kommuninvånarna ska nås inom tio minuter.

– Det är barockt. Vi kan lika gärna vända på det och säga att vi har som mål att brandstationerna ska ligga där de ligger. Om ni betraktar räddningstjänsten som ett dött föremål, visst, fortsätt målstyra.

En bättre modell är processtyrning som handlar om att styra förutsättningarna för flödena. Men den styrning han rekommenderar kallar han systemstyrning, att ha ett helhetsperspektiv. Det handlar om information, att bekanta sig med sammanhang, relationer och mönster.

– Men det är svårt och det innebär att inte leva i komfortzonen. Det ska vara oro, oordning i lagoma doser. Det handlar om idéer, myter och symboler - mycket feedback. Vill ni skapa mångfald, skapa nya myter.

Enligt Johan Hermelin blir en organisation inte bättre än styrningen och eftersom politikerna inte styr har vi inte fått någon förändring. Han saknar "ägardirektiv" och anser att förbunden borde styras som ett kommunalt aktiebolag.

Med den vanliga organisations- eller målstyrningen försvinner helheten i delarna. Som ett exmpel tar han hanteringen av mångfaldsfrågan.

– Att till exempel ha som mål att 50 procent av alla förslag ska komma från kvinnor, det är att styra på delarna. I stället kanske man ska se till kundnyttan och ha som mål att kvinnor inte ska drabbas värre av olyckor eller att äldre inte ska skadas oftare i bränder, säger Johan Hermelin.