På Brandkonferensen markerades frågan under sista dagen och bollen skickades till SKL att bli sammankallande. Det var förvisso lite spel för galleriet, uppgörelsen var redan i hamn.   Marcus Cato

- Jag har sökt mandat för hur vi ska hantera frågan, och vi antar önskemålet om att bli sammankallande. Vi ska bjuda in till det nationella samtalet. På Brand 2011 ska vi redovisa vad vi åstadkommit, sade Marcus Cato, SKL.

 

MSBs generaldirektör Helena Lindberg var tydlig i sitt budskap:

- Vi måste skapa ett klimat som välkomnar alla. Låt oss gemensamt ta fram en hållbar strategi med målet att vara världens bästa räddningstjänst inom mångfald.

Hon konstaterade att MSB kan samverka med SKL när det gäller samhällsskydd och beredskap, men att mångfaldsfrågan innehåller så mycket mer.

- Mycket är rena arbetsgivarfrågor, där finns massor att göra och det är en utmaning för SKL, sa Lindberg.

Marcus Cato

Per Widlundh, högste chef för Räddningstjänsten Syd, gjorde sig till talsPer Widlundh för 200 andra räddningschefer som han sa kände ansvar att ta tag i frågorna.

- Vi behöver en överenskommelse om jämställdhet och mångfald inom svensk räddningstjänst, för ingen äger frågan själv. Branschen måste ta det ansvaret, och det är vi här som är branschen, sa Widlundh.

 Han påpekade att det som kommit fram under Brand 2010 inte får släppas och att det tunga arbetet nu väntar på hemmaplan.

 - MSB puttar in 20 miljoner kronor i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Om inte vi i kommunerna är med och tar tag i frågorna kommer det kapitalet rinna ut i sanden.