Lindberg höll med Per Widlundh, räddningstjänsten Syd, om att mångfald krävs för att klara jobbet.

- Men vi klarar inte något som ensamma aktörer, vi måste samverka brett.

Räddningstjänsten Syd är ett bra exempel på bred samverkan. Utan samverkan kunde vi överhuvudtaget inte besökt Islamic Center i tisdags. Mångfald kommer till genom samverkan.

 Helena Lindberg gav också sin syn på andra viktiga frågor för räddningstjänsterna, som olycksutvecklingen, dödsbränderna och rekrytering.

 Om att olycksstatistiken går åt rätt håll, utom när det gäller fallolyckor bland äldre och skolbränder:

- Uppsökande verksamhet hos de som är 80 år och äldre skulle spara både lidande och pengar.

- Vi är glada för regeringsbeslutet om åtgärder mot skolbränder. Men det är viktigt att poängtera att skolbränder inte bara är ett brandproblem, det är inte bara en orsak. Nyckeln finns i lokalmiljön, det är ni som jobbar lokalt som vet mer om orsakerna.

 

Om dödsbränder:

- Kravet på självslocknande cigaretter är på gång och kommer att ge effekt på statistiken. Men vi kan inte slå oss till ro med det.

- 60 procent av de som dog i bränder hade inte brandvarnare. Kravet på brandvarnare i varje hem bör kanske författningsregleras, vi tittar på det.

 

Om bredare rekrytering till brandmannayrket:

- För jämställdheten och mångfalden behövs fler förebilder, så att fler kommer på tanken att söka SMO-utbildningen. Men det finns också trösklar att se över, som kravet på B-körkort. I kommunerna finns trösklar som ni kan se över, exempelvis fyskraven.

- Med metod och teknik kan vi göra yrket smartare och enklare och ge möjlighet för fler att söka sig till jobbet.

- I glesbygd kan vi inte lösa rekryteringen till deltidskårer om inte hela befolkningen används som resurs.