Kaare Brandsjö och Fredric Jonsson  Kaare Brandsjö alltid på plats. Här i samspråk med Fredric Jonsson, Jönköping.

   Utanför Elmias kongresscenter visades moderna räddningsfordon. 

Trummusik öppnade Brand 2011.

Fredric Jonson, Jönköpings kommun, visade hur få resultatmål räddningstjänsten har att mäta.