Den utveckling som Airbus Defence & Space, som är systemleverantör till Rakel, kikar på är att knyta appen till en gateway (sammankoppling av nätverk). Via appen kan uppkoppling till Rakel begäras.

När en kommunikationscentral godkänner kan smartphonen fungera både i talgrupper och för individsamtal.

 

– Ett tillfälle att använda detta kan exempelvis vara vid skallgång när många externa personer medverkar, då kan finnas behov att knyta dem till Rakel. När arbetet är avslutat slutar också uppkopplingen från applikationen att fungera, säger Nicklas Spångberg.

Att släppa in mobiltelefonen i Rakelmiljö är något Michael Marklund, Staffanstorps kommun, väntar på:

– Behovet finns för de som sällan använder en Rakelmobil, exempelvis personer i kommunledningen. Det här skulle vara ett steg framåt och underlätta de gånger de behöver medverka i krishanteringssystemet.

 

Agnes EriczonAgnes Ericzon, enhetschef för system och tjänster inom Rakel, hade fått information om utvecklingsarbetet någon vecka innan Rakeldagen.

Tänker MSB ta sig an idén?
– Det är väldigt nytt för oss. Men är tekniken här och behoven finns så är det bara för oss att springa.
Ser du själv ett behov av tjänsten?
– Kanske vid bredare användning i samband med enstaka händelser. Eller om du är ledig och hemma och inte har Rakelmobilen med dig när något akut händer. Då kan du snabbt medverka i kommunikationen via appen.

 

MSB presenterade under dagen flera nyheter.

– Vi tittar bland annat på hur vi kan samutnyttja Rakel med Wis, SGSI och VMA, säger Agnes Ericzon.

 

På gång är:

  • VMA-signalen ska i framtiden aktiveras via Rakel. Det innebär att 4 500 så kallade ”hesa fredrik”-tutor runt om i landet ska in i Rakel.
  • Informationssystemet Wis ska testas att köras över SGSI (Swedish Government Secure Intranet). SGSI är ett krypterat och säkert nätverk skiljt från internet. Det innebär att Wis kan fungera även om internet ligger nere.

 

Andra nyheter inom området:

  • Möjligheten att använda Rakel som bärare för trygghetslarm testas av kommuner och flera leverantörer är inblandade i testerna.
  • Tjänsten Alias i Rakels version 6.0 ger möjlighet att logga in i fler roller, exempelvis som sig själv och som vakthavande.

  • Tjänsten Egenadmin ger möjlighet att styra sina egna talgrupper och Rakelmobiler och när i tid man vill ändra dem.

  • Robustheten i Rakel förstärks. Efter en del problem i samband med stormar förstärks transmissionen och fler elverk rullas ut.