Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Flexibilitet för att klara deltidens beredskap

Flexiblare anställning och utbildning, ökad samverkan med andra beredskapsfunktioner och nyttjande av frivilliga krafter framhålls som viktiga för att klara beredskapen.

Lærdals-brand kan inträffa i Sverige

En brand som den i Lærdal, Norge, kan lika gärna inträffa i Sverige. Det konstaterar en svensk observatörsstyrka.

SKL vill ha omreglering av sotningen

Sveriges kommuner och landsting vill att regeringen ser över sotningen. SKL föreslår avreglering av själva sotningen och att kommunen enbart ska ha ansvar för brandskyddskontrollen. MSB håller med om att en översyn av regelverket är nödvändig, men tar inte ställning till SKLs förslag.

SOS får betala miljoner för avtalsbrott

SOS Alarm klarar inte att hålla sjuksköterskekompetens i larmcentralerna och tvingas till betala flera miljoner i vite.

Brandrisken i din mobil

Appen Brandrisk Ute finns att ladda ner till mobiltelefon eller läsplatta.

MSB tror inte på lämplighetstest

MSB tror inte på lämplighetstester för antagning till SMO-utbildningen. Lämplighetstester skulle bli dyra och sannolikt innebära ett bakslag för mångfalden inom räddningstjänsten. Det skriver MSB i sitt svar på ett regeringsuppdrag.

Attendo överklagar dom om äldreboende

Vårdbolaget Attendo överklagar domen om äldreboendet Brogården i Mölndal. Enligt Attendo är det av yttersta vikt för omsorgssektorn att Högsta förvaltningsdomstolen prövar hur Lagen om skydd mot olyckor ska tolkas.

Närmaste resurs larmas - Måste tänka i flöden

Den som kan vara på plats snabbast ska larmas först.
Det är principen när Räddningstjänsten Väst ingår i ett pilotprojekt hos SOS Alarm.

Går att förelägga om bemanning enligt LSO

Räddningstjänsten kan förelägga om ökad bemanning för att brandskyddskraven ska uppfyllas. Det slår kammarrätten fast i en dom om ett behovsprövat vård- och äldreboende i Mölndal.

Kurs i samhällsviktig verksamhet

En ny kurs i skydd av samhällsviktig verksamhet genomförs av MSB i maj.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen