Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Tog fram ny metod för analys av toxiner

Genom ett 2:4-projekt har flera myndigheter kunnat ta fram nya, snabbare metoder för kemisk analys av gifter som orsakar botulism och mjältbrand.

Så kan frivilliga nyttjas

MSB har ska ta fram en guide för hur frivilliga kan engageras inom krisberedskapen.

Översyn av samverkansområdena

MSB har startat en översyn av samverkansområdena. Dagens indelning fungerar inte optimalt och det ska tittas på om de ska ha samma struktur som arbetet med samhällsviktig verksamhet.

Larmet urkopplat vid Eksjö-branden

Omständigheterna kring den kraftiga branden i Eksjö gamla trästad i augusti granskas nu i flera utredningar. Bland annat har det visat sig att fastigheten var skyddad med automatlarm fram till för bara några år sedan.

– Det måste självklart tittas på, säger Marianne Stålheim som är handläggare på MSB.

Modell för beräkning av brandspridning

Hur omfattande kan en brand bli i tät trähusbebyggelse?

Med hjälp av beräkningsmodeller kan en checklista tas fram och användas för att ge en generell uppfattning av risk för brandspridning, skriver två brandingenjörsstudenter i ett examensarbete.

350 ton till Malawi - sista broinsatsen

350 ton skeppas till Malawi.
– Det blden sista broinsatsen, säger Björn Johansson, MSB.

Intentioner i lagen utvecklas långsamt

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har generellt inte haft någon påverkan på antalet olyckor.
Intentionerna i lagen upplevs i vissa delar ha infriats, men utvecklingen går långsamt.

Fortsatt forskning kring partiklar i brandrök

MBSs studier kring cancerframkallande ämnen i brandrök fortsätter.

Tydligare regler för asylboenden

Säkerheten har ibland varit tveksam.
Nu har Migrationsverket skaffat tydligare regler för asylboenden.

Gav stöd men kunde gjort det snabbare

Det kunde på flera områden skett tidigare, men MSB lämnade i stort det stöd som kan förväntas vid skogsbranden. Det hindrar inte att stödet bör utvecklas och inte minst information om vilket stöd som kan ges. Dessutom bör myndigheten bli bättre på att bemöta människor i pressade situationer.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen