Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

"Förstod inte hur stor branden var"

Bristande lägesbild – räddningsledningen förstod inte hur stor branden var – och brister i samordningen av de resurser som fanns bidrog till att skogsbranden i Västmanland blev den största i modern tid.

Genusforskaren som blev brandman

Genusforskaren Anneli Häyrén har studerat räddningstjänsten i flera år. Nu är hon själv brandman på deltid.

Ett måste få med frivilliga

Vi är fast i vår myndighetsroll som bärare av ansvar. Hur gör vi för att släppa in de spontanfrivilliga? Hur ändrar vi attityder hos allmänheten till att man agerar tills räddningstjänst eller ambulans kommer?

"Ni måste börja planera"

I regeringens försvarsproposition betonas att planeringen för civilt försvar måste komma igång.

– Det innebär att alla myndigheter som har ett beredskapsansvar måste börja planera för kriget, inte för någon kris utan för kriget, säger Björn Körlof, MSB.

Tog fram ny metod för analys av toxiner

Genom ett 2:4-projekt har flera myndigheter kunnat ta fram nya, snabbare metoder för kemisk analys av gifter som orsakar botulism och mjältbrand.

Så kan frivilliga nyttjas

MSB har ska ta fram en guide för hur frivilliga kan engageras inom krisberedskapen.

Larmet urkopplat vid Eksjö-branden

Omständigheterna kring den kraftiga branden i Eksjö gamla trästad i augusti granskas nu i flera utredningar. Bland annat har det visat sig att fastigheten var skyddad med automatlarm fram till för bara några år sedan.

– Det måste självklart tittas på, säger Marianne Stålheim som är handläggare på MSB.

Modell för beräkning av brandspridning

Hur omfattande kan en brand bli i tät trähusbebyggelse?

Med hjälp av beräkningsmodeller kan en checklista tas fram och användas för att ge en generell uppfattning av risk för brandspridning, skriver två brandingenjörsstudenter i ett examensarbete.

350 ton till Malawi - sista broinsatsen

350 ton skeppas till Malawi.
– Det blden sista broinsatsen, säger Björn Johansson, MSB.

Intentioner i lagen utvecklas långsamt

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har generellt inte haft någon påverkan på antalet olyckor.
Intentionerna i lagen upplevs i vissa delar ha infriats, men utvecklingen går långsamt.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen