Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Skadad när slang till släckare lossnade

Under en externutbildning skedde en olycka med kolsyresläckare vid Södertörn. En person fick skador i huvudet och den explosionsartade smällen drabbade hörseln hos två deltagare.

Vill se hur alarmering organiseras i myndighet

Riksdagen har uppmanat regeringen att tillsätta en utredning om alarmeringstjänsten för att se hur tjänsten kan organiseras i en sammanhållen myndighet.

Färre skador vid hantering av energigaser

Antalet personskador vid hantering av energigaser sjunker.

Brister i vårdens informationssäkerhet

Felaktig vårddokumentation har varit patientsäkerhetsrisk, bara en av tio rådgivare kunde presentera generell revision av informationssäkerheten.

Extremväder tema på Nordred

Skogsbrand i Västmanland och skyfall i Danmark.
Extremt väder har blivit allt vanligare och ställer nya krav på nordisk räddningstjänst.

Kulventil för säkrare arbete med dimspik

Räddningstjänsten Syd har modifierat attackdimspiken vid högtrycksanvändning genom att montera en återfjädrande kulventil.

Stoppdatum för annonser ändrat

Nästa nummer kommer ut 10 mars, det innebär att sista datum för annonsbokning ändrats.

Ersättningen klar för oljeutsläppet på Tjörn

Frågan om ersättning för kostnaderna för miljöräddningsarbetet och saneringen i samband med oljeutsläppet som nådde land i Kyrkesund 2011 har nått sin lösning. Svenska och danska staten ersätts med 105 miljoner kronor.

Många erfarenheter rikare

Det väsentliga har varit att lära av det som sker och se till att olyckorna inte upprepas.
Ulf Erlandsson har i många år bidragit till ett brandsäkrare Sverige.

Kriskommunicerade via privata Facebook

Norberg var på flera sätt den kommun som drabbades hårdast av den samhällskris skogsbranden orsakade.
– Vi hade akut krisläge i sju dygn och då handlade det enbart om vård och omsorg för de som behövde det samt krishantering, inget annat, säger kommunalrådet Åsa Eriksson.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen