Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Branden skulle inte behövt få den utgången

– Med tydliga regler skulle branden på HVB-hemmet I Norrtälje aldrig behövt få så allvarliga konsekvenser, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Bara en skola kvar?

En skola eller två? Det är frågan.
MSB gör en översyn om både Sandö och Revinge ska driva utbildning i framtiden.

Investeringar krävs för långsiktighet

MBSs budget för själva utbildningen ligger på drygt 200 miljoner.

I huvudsak klaras den, beläggningen på utbildningarna är bra. Det som dragits med underskott är internaten.

SMO-studenter får jobb – fler i räddningstjänst

De flesta SMO-studenter får jobb, och allt fler inom kommunal räddningstjänst.

Ny vägledning för reservkraft

Gudrun och även senare stormar har avslöjat brister i reservkraftsförsörjningen.

Nu finns en vägledning som ger handfast stöd i hur elförsörjningen tryggas genom reservkraft.

Ersättningen klar för oljeutsläppet på Tjörn

Frågan om ersättning för kostnaderna för miljöräddningsarbetet och saneringen i samband med oljeutsläppet som nådde land i Kyrkesund 2011 har nått sin lösning. Svenska och danska staten ersätts med 105 miljoner kronor.

Många erfarenheter rikare

Det väsentliga har varit att lära av det som sker och se till att olyckorna inte upprepas.
Ulf Erlandsson har i många år bidragit till ett brandsäkrare Sverige.

Kriskommunicerade via privata Facebook

Norberg var på flera sätt den kommun som drabbades hårdast av den samhällskris skogsbranden orsakade.
– Vi hade akut krisläge i sju dygn och då handlade det enbart om vård och omsorg för de som behövde det samt krishantering, inget annat, säger kommunalrådet Åsa Eriksson.

Efterlyser operativt krisberedskapsanslag

Det var två saker som kom upp när länsstyrelsen i Västmanland, Sveriges kommuner och landsting och MSB i slutet av november inbjöd till seminarium för att tillvarata och utbyta erfarenheter från den stora skogsbranden.

"Förstod inte hur stor branden var"

Bristande lägesbild – räddningsledningen förstod inte hur stor branden var – och brister i samordningen av de resurser som fanns bidrog till att skogsbranden i Västmanland blev den största i modern tid.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen