Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ny lag kan stävja olycksfotografering

Sedan årsskiftet är det brottsligt att sprida vissa integritetskränkande bilder.
Den nya lagen väcker hopp om en minskning av det omdiskuterade beteendet att fotografera vid olycksplatser.

Nytt avtal ger färre IVPA-larm

Antalet IVPA-uppdrag har minskat kraftigt inom Särf sedan det nya avtalet med sjukvården trädde i kraft i juli 2016.

”Omorganisation är inte lösningen på utmaningar”

Det har stormat kring honom. Men både borgerliga och
röd-gröna regeringar har hyst och hyser orubbat förtroende för hans ledaregenskaper. Den 5 mars tillträdde han som chef för sin fjärde myndighet, MSB.

Lär ut brandkunskap i Indien

You tube-filmer och Bamses brandskola.
Hjälpmedel när barn i Bangalores slumområden får brandkunskap.

Blåljussabotage föreslås införas som brott

Blåljussabotage införs som ett nytt brott i brottsbalken. Straffen för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs.
Det är två förslag i den så kallade blåljusutredningen.

Vägledningen samverkan vid dödligt våld på gång

Vägledningen för samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV), exempelvis terrorhändelser, väntas vara färdig i början av april.

Bostadsbränder minskar mer än dödsbränder

Antalet bostadsbränder som räddningstjänsten rycker ut till visar över längre tid en tydlig minskning.
Även antalet döda i bränder minskar över tid, men det går långsammare.

Över 3 000 utvecklade bostadsbränder

En bit över 3 000 bostadsbränder är utvecklade. Siffrorna är ett snitt för 2014-2016.

Internationell konferens för räddningstjänst i Revinge

En internationell konferens med temat utveckling av räddningstjänst hålls i Revinge 16-17 augusti.

Nya forskningsprojekt inom civilt försvar

MSB har beviljat två forskningsprojekt inom civilt försvar som ska pågå fram till 2022 till en sammanlagd kostnad av 18 miljoner.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen