Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Bakom händelserna i Rosengård

Främlingskap och social otrygghet. Anlagda bränder och stenkastning.

Forskare i Malmö har försökt ta sig an bakomliggande orsaker till händelser i Rosengård.

Whiteboard lika bra som Wis?

Är Wis rätt och whiteboard stenålder?

Inte alls, anser forskaren Jonas Landgren, Göteborgs universitet.
– All dokumentation behöver inte gå genom tangentbordet, sade han på forskardagen.

Lär av det lilla

Strategier är ingen garanti för ett gott lärande.
Att lära av de små incidenterna kan vara väsentligare för att höja säkerheten.
Anders Jacobsson, Lunds tekniska högskola, och Marcus Börjesson, Försvarshögskolan, med flera har försökt fånga säkerhetsklimatet hos sex företag inom processindustrin.

Forskning för vardagsnytta

STOCKHOLM
Forskning med en tydlig förankring i vår vardag. Det är Hans-Olov Byquists ambition för MSB.

Bred satsning för bättre Rakel

VÄXJÖ

Ett samlat grepp för bättre kommunikation.
Kronoberg och Jönköpings län gör gemensam sak när de ska kliva in i Rakels värld.

Trivs som medmänsklig faktor

Förebyggande arbete för äldres säkerhet börjar slå igenom rejält i kommunerna. Det tackar Inger Mörk, MSB, för. Ämnet ligger henne nära.

Brandskyddet får nollvision

Ingen ska skadas allvarligt eller omkomma till följd av brand.
Det är den gemensamma vision som arbetats fram i regeringsuppdraget med att ta fram en nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda.

Friskis & Svettis fystestar åt Syd

Räddningstjänsten Syd har redan genomfört en rekryteringsomgång där de fysiska testerna var utlagda på utomstående.

Låt utomstående fystesta

Låt utomstående sköta fys-testerna vid nyanställning! Räddningstjänsterna sparar tid, och fokuseringen på toppresultat minskar. Tanken fördes fram vid ett möte på Winternet som forskar fram fysiska gränsvärden.

Otjänligt vatten prövade Åhus krisberedskap

27 juli upptäcktes bakterier i dricksvattnet i Åhus. Incidenten växte till en rejäl påfrestning för 13 000 invånare i området och för Kristianstads kommun. Det tog nämligen en månad innan vattnet åter bedömdes fullt tjänligt.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen