Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

RSA-föreskrifter revideras

Föreskrifterna som reglerar risk- och sårbarhetsanalyser har inneburit större jämförbarhet och enhetlighet. Men det behöver bli ännu bättre.

Informationssäkerhet i vården inte bra nog

Vården idag är dygnet runt beroende av fungerande it-system. Ökad komplexitet har gjort det svårt att se var riskerna finns och it-incidenterna ökar.

Ny webbplattform för analysverktyg

MSB utvecklar en ny webbaserad plattform för att få en bättre bild av nivån på säkerhetarbetet.

Ny tidning ute

Nummer 14 av Tjugofyra7 är ute. Här hittar du länk till bläddertidningen.

Golvet skyddar de gamla

SUNNE
Fallolyckorna bland äldre ökar, 2005 kostade de 22 miljarder kronor.
I Sunne beslöt man sig för att göra något åt problemet och lade in ett nytt, energiabsorberande golv på äldreboendet Salla.

De farliga garagen - bränder och risker ökar

GÖTEBORG
Bostadsgarage under mark blir allt vanligare. Bränder i dem också.
Det medför stora risker, inte minst för de som ska släcka bränderna.

Öckerö samordnar alla larm

Trafikolycka, trygghetslarm eller avloppsfel.

Öckerö har samordnat alla sina larmfunktioner, beredskapspersonal rycker vid behov ut över förvaltningsgränser.

Disa - fri utbildning för intranätet

MSBs webbaserade informationssäkerhetsutbildning för vanliga datoranvändare, Disa, erbjuds nu fritt för myndigheter, organisationer och företag att använda i det egna intranätet.

Beredskap mot avsiktlig smitta höjs

Brottsbekämpning och smittbekämpning har en gemensam uppgift.Beredskapen mot avsiktlig spridning av smittoämnen ska förbättras.

– Förmågan att arbeta tillsammans måste höjas, säger Rickard Knutsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Politisk styrning viktigt för att lära av olyckor

Tydlig politisk styrning och tvärsektoriellt arbete – två förutsättningar för att erfarenheter och lärande från olyckor och allvarliga händelser ska fungera.

Det är en av slutsatserna i en genomlysning som MSB gjort från lokal till nationell nivå.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen