Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Prioritera operativt

Rutiner för ledning och samverkan måste stämma överens från lokal till nationell nivå, metoder för moderna arbetssätt utvecklas. Och operativ räddningstjänst åter prioriteras.

– Vi får inte se skillnad på olycka och kris. Det är bara olika dimensioner av samma sak, säger Kjell Wahlbeck, MSB.

Räddningstjänstens uppgift mäta strålning

– Vi har en fungerande beredskap. Som alltid är det frågetecken kring uthålligheten, men generellt sett kommer det att fungera. Det säger Stefan Unnevall, processledare kärnenergiberedskap på länsstyrelsen i Uppsala.

MSB testar Rakel för att snabba på larmrutinerna

Larmrutiner och information är den svaga länken i kärnenergiberedskapen. Det skriver MSB i en rapport till regeringen.

"Överdriven rädsla för strålning"

Efter kärnkraftshaveriet i Fukushima tog jodtabletterna slut i Sverige.

– Rädslan för strålning är överdriven och informationen är en stor utmaning när det gäller strålningsrisker.

 

Det finns svarta svanar

En amerikansk bestseller om orsakerna till den ekonomiska krisen kan komma att påverka svensk krishantering.Bokens tes är att genom att räkna med att det faktiskt finns svarta svanar kan vi skapa ett robustare samhälle.

”En kris är inget fältslag”

– Ledning behöver inte innebära traditionell ordergivning genom en kommandostruktur. Ledning handlar om att påverka ett system i någon riktning och det är systemet som bestämmer villkoren för ledning.

Kom till olycksplatsen där dottern dog

STENUNGSUND

Rädslan att någon på olycksplatsen ska vara en anhörig eller närmare bekant är något räddningspersonal ständigt bär med sig.

Göran Andtbacka åkte förra året till en tågolycka där två 18-åriga tjejer blivit ihjälkörda. En av dem var hans dotter.

Rakel ska vara lätt att leva med

STOCKHOLM

Rakel som tekniskt verktyg är utbyggt och i drift i hela landet.

Nu är det metoderna som ska styra utvecklingen.

- Och det ska vara enkelt och praktiskt, inte akademiskt och svårt, säger Per-Åke Mårtensson, MSB.

 

Räddningschef är Tib i Skåne

Kommunerna i nordvästra Skåne har slagit samman två beredskapsroller.

Räddningschef i beredskap (RCB) är numera även tjänsteman i beredskap (Tib).

Räddningstjänstens bemötande får högt betyg i MSB-studie

Människor som drabbats av en brand är mycket nöjda med bemötandet från räddningstjänsten. Däremot bör räddningstjänsten bli bättre på att hantera bränderna eller kommunicera vad de gör.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen