Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

- Perverst fokus på säkerhet

Vuxnas kontrollbehov hämmar barns lek och därmed utveckling, framhåller Wendy Russell, Gloucestershire University.

– Det har blivit ett perverst fokus på säkerhet, en målmedvetenhet som kan förhindra att andra mål uppnås.

Regeringen utreder alarmeringstjänsten

Många kommuner vet inte vad avtalet med SOS Alarm innehåller och vad de betalar för. MSB har enbart tillsyn över själva avtalet och i det arbetet saknas verktyg för en självständig kontroll av SOS Alarm.

Informationsnummer ska avlasta SOS Alarm

Regeringen har beslutat inrätta ett särskilt krisinformationsnummer dit man kan vända sig med frågor och ge information.

Översynen välkomnas

Både myndigheter och andra aktörer ser fram emot en utredning av alarmeringstjänsten.

Olyckor kostar 59 miljarder

2005 var det svenska samhällets kostnader för olyckor 59 miljarder kronor. 3 000 människor omkom, nästan 110 000 skadades allvarligt och nära en halv miljon ådrog sig lindriga skador.

Första steget mot nationell riskbedömning

Sverige och MSB har tagit första steget mot en nationell riskbedömning.

I ett regeringsuppdrag har MSB listat ett antal risker med låg sannolikhet men som skulle få allvarliga konsekvenser.

Eldsjälar viktiga för säkerhetsarbetet

Lagstiftarens intentioner styr i det lokala säkerhetsarbetet, men indirekt. Utvecklingen är händelsedriven, eldsjälar är viktiga och det finns en brist på lärande.

 

Statliga krispengar används inte rätt

Kommunerna når inte krisberedskapsmålen. En förklaring är att de statliga krisberedskapsmedlen används fel. MSB vill att regeringen ser över den så kallade kommunöverenskommelsen så att pengarna styrs dit de gör mest nytta.

Färre än hälften av kommunerna når målen

Färre än hälften av landets kommuner har helt nått krisberedskapsmålen inom något av de fyra målområdena i den så kallade kommunöverenskommelsen.

Det visar enkätsvaren i den kommunuppföljning MSB varje år gör för att kartlägga om kommunerna lever upp till vissa krisberedskapsmål.

Åtalsanmälan mot var tredje vid tillsyn

Explosionsrisker förebyggs inte som de ska. Det visar sammanställning från Arbetsmiljöverket efter inspektion av anläggningar som tillverkar eller eldar med dammande bränslen.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen